Paratoi Cymru

Wrth i'r DU baratoi i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, mae Llywodraeth Cymru a'r Awdurdodau Lleol yn gweithio i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus a buddiannau pobl Cymru.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am baratoadau Llywodraeth Cymru, a chanllawiau am yr hyn y gallwch chithau ei wneud i baratoi, ewch i: llyw.cymru/paratoicymru

Ardrethi busnes

Cyfraniad ydi’r ardrethi annomestig cenedlaethol, sy’n adnabyddus yn gyffredin fel Ardrethi Busnes, a wneir gan fusnesau tuag at gost gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.

Ewch yn syth i...

 

Talu ardrethi busnes Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

 

Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif ardrethi busnesLogio mewn neu gofrestru i wirio balans eich cyfrif ar-lein a mwy.

 

Disgowntiau ac eithriadau Sut allwch chi gael disgownt ar eich ardrethi.

.

 

Problemau’n talu trethi Os ydych chi’n cael anhawster mae’n bosib y gallwn helpu.

 

Apelio ardrethi busnes Gwybodaeth ar yr hyn y gallwch ei wneud os byddwch yn anghytuno â mater ardrethi busnes.

 

Rhowch wybod i ni o newid mewn ardrethi busnes Pwy ddylai dalu, sut i gofrestru a rhoi gwybod i ni o newidiadau eraill.

.

Mwy...

Amseroedd agor cownteri ardrethi busnesSut mae'n gweithio Asiantau Gorfodi (beilïaid)