Pleidleisio ac etholiadau

Popeth y mae arnoch angen ei wybod am etholiadau a phleidleisio yn Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Etholiadau Cyngor Sir (etholiadau lleol)Dysgwch fwy am etholiadau’r Cyngor Sir.

 

Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned Dysgwch fwy am etholiadau Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned.

 

Etholiadau seneddol (etholiadau cyffredinol)Dysgwch fwy am etholiadau seneddol (etholiadau cyffredinol).

.

 

Canlyniadau etholiadauCanlyniadau etholiadau.

 

Sut i fwrw pleidlaisSut i bleidleisio, gan gynnwys drwy’r post a thrwy ddirprwy.

 

RefferendaDysgwch fwy am refferenda.

.

 

Etholiadau Senedd CymruDysgwch fwy am etholiadau Etholiadau Senedd Cymru.

 

Etholiadau Comisiynydd Heddlu a ThrosedduDysgwch fwy am etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

 

IsetholiadauDysgwch fwy am Isetholiadau.

.

 

Gorsafoedd pleidleisioDod o hyd i orsaf bleidleisio.

 

Cofrestru i bleidleisio Canfyddwch a ydych chi’n gymwys i bleidleisio a sut i gofrestru.

.

Mwy...

Treuliau etholiad Ardal Gwella Busnes (AGB) Gweithio yn yr etholiadau