Cynghorwyr a phwyllgorau

Dewch o hyd i’ch cynghorydd lleol, gwybodaeth am bwyllgorau, rhaglenni a chofnodion.

Ewch yn syth i...

 

Dod o hyd i'ch cynghoryddCynghorwyr lleol, wardiau, a sut i gysylltu.

 

Cyfarfodydd, cofnodion a rhaglenniGweld calendr o gyfarfodydd, rhaglenni a chofnodion.

 

Sut mae'r cyngor yn gweithioCyngor, pwyllgorau a rheolaeth.

.

 

PwyllgorauDewch i wybod beth mae’r pwyllgorau yn ei wneud, a gweld rhaglenni a chofnodion eu cyfarfodydd.

 

ACau ac ASauCanfod eich ACau ac ASau, a manylion am sut i gysylltu â nhw.

 

Lwfansau cynghorwyrDewch i wybod pa lwfansau sy’n cael eu talu allan i’n cynghorwyr.

.

Mwy...

Cynghorau dinas, tref a chymunedPenderfyniadau dirprwywydAdroddiad blynyddol y pwyllgorau archwilioGweddarllediadau