Mae ymgynghoriadau ar-lein yn Sir Ddinbych yn newid

Bydd ymgynghoriadau a gweithgareddau ymgysylltu yn ymddangos ar Borth Sgwrs y Sir

Ewch i’r Porth Sgwrs y Sir

Beth yw Sgwrs y Sir?

Sgwrs y Sir yw Arolwg Preswylwyr, ddwywaith y flwyddyn, lle gofynnwn i chi am eich teimladau am fyw yn Sir Ddinbych a pha welliannau sy’n bwysig i chi yn y dyfodol.

Beth yw Porth Sgwrs y Sir?

Bydd Porth Sgwrs y Sir yn ei gwneud hi’n haws i chi ddweud eich barn. Byddwn yn defnyddio Porth Sgwrs y Sir i ofyn am eich barn a rhoi’r cyfle i chi gymryd cymaint o ran â phosib. Mae esiamplau o beth allwch weld ar Borth Sgwrs y Sir yn cynnwys:

  • Ymgynghoriadau hysbysiad statudol
  • Syniadau prosiect neu gynigion
  • Arolygon, holiaduron ac arolygon barn

Ymgynghoriadau

Rydym ni’n cynnal ymgynghoriadau i dderbyn eich barn chi ar nifer o faterion.

Ewch yn syth i...

 

Ymgynghoriadau wedi cauGwybodaeth am ganlyniadau ymgynghoriadau sydd bellach wedi cau.

 

Ymgynghoriadau cyfredolGwybodaeth am ymgynghoriadau cyfredol a sut i ddweud eich dweud.

 

Arolwg preswylwyrRydym ni’n defnyddio arolygon preswylwyr i weld beth ydi’ch barn chi am eich cymuned a’r gwasanaethau rydych chi’n eu derbyn gan y cyngor.

.

Mwy...

Sgwrs y Sir