Cyrchu gwybodaeth

Y wybodaeth rydyn ni’n ei dal a pham, a sut i’w chyrchu.

Ewch yn syth i...

 

Diogelu dataEich hawl i wybod pa wybodaeth a ddelir amdanoch chi a pham.

 

Rhyddid gwybodaethSut i wneud ceisiadau dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

.

 

Rheoliadau gwybodaeth amglycheddolCyrchiad i wybodaeth amgylcheddol fel defnydd tir, gwastraff, llygredd a mwy.

 

Cynllun cyhoeddiMae peth gwybodaeth ar gael yn rhwydd dan ein cynllun cyhoeddi, felly does dim rhaid i chi wneud cais amdani.

.

Mwy...

Setiau dataCydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol