Ni fydd tŷ hanesyddol Plas Newydd a'r caffi ar y safle yn Llangollen yn agor nes ceir rhybudd pellach, ond bydd y gerddi ar agor.

Plas Newydd, Llangollen

 

    Instagram-ruthin-gaol-jpg

Cliciwch ar y is-deitlau isod er mwyn gwybod mwy

Amseroedd agor

Mae Plas Newydd ar agor o Mawrth 30 hyd 3ydd o Dachwedd yn ystod yr amseroedd canlynol:

Mis Dydd Amseroedd agor
Mawrth o yr 30 Pob dydd 10.30am i 5pm
Ebrill Pob dydd 10.30am i 5pm
Mai Pob dydd 10.30am i 5pm
Mehefin Pob dydd 10.30am i 5pm
Gorffennaf Pob dydd 10.30am i 5pm
Awst Pob dydd 10.30am i 5pm
Medi Pob dydd 10.30am i 5pm
Hydref Pob dydd 10.30am i 5pm
Tachwedd 1af, 2il a 3ydd 10.30am i 5pm

Mynediad olaf: 4.00pm

Ystafelloedd te ar agor 10am i 4.30pm

Gallwch drefnu ymweliad grŵp ar gyfer tymor nesaf rhwng mis Ebrill a 3ydd o Dachwedd drwy anfon e-bost atom neu Galw 01978 862834 Llun i ddydd Gwener.

Cysylltu â ni

Hill Street
Llangollen
LL20 8AW

E-bost: plasnewydd@sirddinbych.gov.uk  
Rhif Ffôn: 01978 862834 

Manylion am Plas Newydd

Daliodd y Foneddiges Eleanor Butler a Miss Sarah Ponsonby ddychymyg cymdeithas Rhaglywyddiaeth. Roeddent yn derbyn cryn dipyn o ymwelwyr i’r bwthyn bychan gwylaidd, a dros y blynyddoedd buont yn ei drawsffurfio i ffantasi Gothig o wydr lliw a derw cerfiedig hardd. Ym Mhlas Newydd heddiw, mae arddangosfa gan gynnwys rhai o’u heiddo a thaith glywedol yn dod â’u stori yn fyw. Gallwch fynd am dro drwy’r gerddi ac ar hyd llwybr glannau’r afon. A chewch gael paned, fel y gwnaeth Wordsworth, Sir Walter Scott a Dug Wellington o’ch blaen.

Rhestr Prisiau
 • Oedolyn - £6.00
 • Plant 5 - 16 oed - £5.00
 • Plentyn dan 5 oed - am ddim 
 • Teulu (4 person o leiaf 1 plentyn - £17.50
 • Pobl Hŷn (60 oed +) - £5.00
 • Myfyrwyr - £5.00
 • Gofalwr gydag ymwelwr anabl - am ddim 
 • Clwb Archeolegwyr Ifanc - am ddim
 • Ysgolion Sir Ddinbych - £2.00  y pen
 • Pob ysgol arall - £2.25 y pen   
 • Arweinlyfr - £1.50   
 • Llyfr sain - £1.50   
Ymweliadau Grŵp

Beth am ddod â'ch grŵp ar gyfer ymweliad bythgofiadwy i Blas Newydd a’r Gerddi ac Ystafelloedd Te.

Rydym yn cynnig sgwrs am ddim i grwpiau o 15 neu fwy, a bydd un o’n Cynorthwywyr Treftadaeth yn datgelu hanes rhyfeddol y tŷ a’i breswylwyr.

Gallwch archebu ymlaen llaw a chael rhagor o wybodaeth drwy gysylltu â ni ar 01978 862834 neu plasnewydd@denbighshire.gov.uk

Ystafelloedd Te

Rhwng mis Ebrill a mis Hydref mae ein Ystafelloedd Te yn darparu bwyd cartref lleol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar: 01978 862834 neu plasnewydd@denbighshire.gov.uk

Digwyddiadau

Nid oes canlyniadau sy’n bodloni eich meini prawf.

Plas-Newydd-Main-Image-1-
Gweld Lleoliadau ymwelwyr ar fap mwy

Parcio

Mae 15 o fannau parcio ceir ar gael.

Meysydd parcio agosaf:

Mwy o wybodaeth

 • Mae croeso i cwn yn gerddi Plas Newydd ond mae’n rhaid fod ar dennyn trwy’r adeg
 • Ni chaniateir ffotograffau y tu mewn i'r tŷ am resymau sy’n ymwneud â sensitifrwydd golau a diogelwch