Disgowntiau a eithriadau

Mae yna sawl disgownt ar gael a all leihau eich bil, ac fe all rhai eiddo gael eu heithrio rhag treth cyngor. Gallwch ymgeisio am rai disgowntiau ac eithriadau ar-lein.
Cewch wybod mwy am y gostyngiadau sydd ar gael ar ein tudalen ddisgowntiau, neu gallwch fynd i’r dudalen eithriadau i weld pa bryd nad ydi treth cyngor yn daladwy ar eiddo.