Bilio di-bapur

Gallwch drefnu i dderbyn eich biliau ar e-bost yn hytrach nag i fersiwn bapur gael ei phostio. Mae hon yn ffordd effeithiol ac effeithlon o roi biliau ac mae hefyd yn ein helpu i leihau gwariant ar bostio a phacio. Unwaith y byddwch wedi eich cofrestru byddwch yn derbyn unrhyw filiau treth cyngor blynyddol, cau biliau ac addasiadau yn eich e-bost.

Bydd angen i chi fewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif i dderbyn eu biliau a hysbysiadau drwy eich e-bost. 

Mewngofnodwch neu cofrestrwch eich cyfrif

Gwybodaeth personél

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn defnyddio’r cyfeiriad ebost a roddwch i ddibenion anfon fersiwn electronig eich bil Treth Gyngor neu fil Ardrethi Annomestig Cenedlaethol atoch. Ni chaiff eich gwybodaeth bersonol ei gwerthu na’i rhannu gyda thrydydd partïon ac ni chaiff ei defnyddio i unrhyw bwrpas ac eithrio dan Orchymyn y Dreth Gyngor ac Ardrethu Annomestig (Cyfathrebiadau Electronig) (Cymru) 2009. Os bydd eich cyfeiriad ebost yn newid ar unrhyw adeg yn y dyfodol, rhaid i chi hysbysu’r Adran Dreth Gyngor ar unwaith.