Tai

Tai cymdeithasol, gwneud addasiadau i dai, tai gwarchod a mwy

Ewch yn syth i...

 

Tai cymdeithasolSut i wneud cais am dŷ cymdeithasol neu ofyn am waith trwsio mewn tŷ cymdeithasol.

 

Tai preifatCyngor i denantiaid tai rhent preifat, landlordiaid a pherchnogion tai.

 

Budd-dâl Tai Sut i wneud cais am help gyda rhent.

.

 

Llety i bobl hŷnMae Llety i bobl hŷn yn fath o lety i bobl dros 55 oed sydd angen cefnogaeth ychwanegol neu i bobl dan 55 oed sydd ag anabledd.

 

Addasu neu wella eich cartrefGwneud eich cartref yn fwy hygyrch a mwy ynni effeithlon.

 

Pobl ddigartref a chyngor taiGwybodaeth a chyngor i bobl sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

.

More...

Cartrefi fforddiadwyGwneud cais am garej gan y cyngorEffeithlonrwydd ynni Gwybodaeth i landlordiaidSafonau a chyflwr tai Rhenti a thaliadau Cymdeithasau tenantiaid a phreswylwyr LandlordiaidCofrestr Cartrefi Fforddiadwy – Tai Teg