Gofyn am driniaeth rheoli plâu mewn tŷ cyngor

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Byddwn yn trin y plâu canlynol y tu mewn i dai cyngor yn rhad ac am ddim:

  • llygod mawr
  • llygod
  • chwain
  • chwilod duon
  • llau gwely

  Fe allwch dderbyn cyngor ar sut i ddelio â phlâu eraill y tu allan i'ch cartref gan Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain. Mae'r cyngor hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

  Byddwn ond yn cynnal un cwrs o driniaeth.  Os yw'r broblem yn dychwelyd ar ôl i ni drin y pla, y tenant fydd yn gyfrifol am drin y pla eto.

  Efallai y bydd rhaid i chi dalu tâl os yw eich gweithredoedd wedi achosi'r pla.

  Noder, os byddwch yn methu â chadw apwyntiad, byddwn yn atal y driniaeth a byddwch yn gyfrifol am wneud eich trefniadau rheoli plâu hun ar eich traul eich hun.

 • Eich manylion
 • Eich cyfeiriad

  Nodwch god post Sir Ddinbych yna pwyswch y botwm 'Canfod cyfeiriad'.

  Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.