Rhoi gwybod am wersylloedd diawdurdod ar dir y cyngor

Ni allwn gymryd camau i symud gwersylloedd diawdurdod oddi ar dir preifat neu dir 3ydd parti. Darganfyddwch beth y gellir ei wneud os oes gwersyll diawdurdod ar dir preifat neu dir 3ydd parti

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Manylion y gwersyll