Rheoliadau Adeiladu

Bydd rheoliadau adeiladu’n gosod safonau ar gyfer dylunio ac adeiladu strwythurau.

Ewch yn syth i...

 

Ynglŷn â chaniatâd rheoliadau adeiladuDarganfod a oes angen caniatâd rheoliadau adeiladu arnoch chi.

 

Gwneud cais am ganiatâd Rheoliadau AdeiladuCyflwyno cais am ganiatâd Rheoliadau Adeiladu.

 

Cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu Ôl-weithredolGwneud cais am gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu ar gyfer gwaith a wneir heb ganiatâd.

.

 

Trefnu ArchwiliadTrefnu i swyddog rheoli adeiladu ymweld â’ch safle.

 

Rhoi gwybod am strwythur peryglusRhoi gwybod am strwythur peryglus i gael ei archwilio.

 

Rhoi gwybod am waith adeiladu diawdurdodRhoi gwybod am waith diawdurdod posibl i gael ei archwilio.

.

 

Rhoi gwybod i ni am DdymchwelRhoi gwybod i ni os ydych am ddymchwel adeilad (neu ran o adeilad).

 

Dogfennau CymeradwyGweld y Dogfennau Cymeradwy sy’n cynnwys canllawiau ymarferol a thechnegol am reoliadau adeiladu.

 

Pam dewis rheoli adeiladu awdurdodau lleol?Dod i wybod am fanteision defnyddio rheoli adeiladu Awdurdodau Lleol.

.
.