Diweddaraf am coronafeirws

Trwyddedau parcio arhosiad hir a'r traeth

Rydym bellach yn prosesu ceisiadau am drwyddedau parcio arhosiad hir ac ar y traeth trwy ein ffurflen ar-lein. Gallwch hefyd wneud cais trwy'r post neu dros y ffôn i adnewyddu trwydded. Ar hyn o bryd nid yw'n bosibl gwneud cais wyneb yn wyneb.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Trwyddedau parcio

Os ydych chi’n defnyddio meysydd parcio yn Sir Ddinbych yn rheolaidd, fe allech chi arbed arian trwy brynu trwydded barcio.

Ewch yn syth i...

 

Trwyddedau parcio i breswylwyr Trwyddedau parcio i breswylwyr yn rhai ardaloedd yn Sir Ddinbych.

 

Trwyddedau parcio i ymwelwyr Trwyddedau parcio i’r rhai sy’n ymweld â Sir Ddinbych.

 

Trwyddedau parcio glan môr Trwyddedau i barcio mewn meysydd parcio ger y traeth.

.

 

Trwyddedau parcio arhosiad hir Trwyddedau parcio ar gyfer meysydd parcio arhosiad hir.

.