Trwyddedau meysydd parcio arhosiad hir

Os ydych chi’n defnyddio meysydd parcio arhosiad hir yn Sir Ddinbych yn rheolaidd, gallai trwydded barcio arbed arian i chi.

Sut ydw i’n defnyddio’r drwydded barcio hon?

Fe gewch chi ddefnyddio trwydded barcio arhosiad hir yn y meysydd parcio hyn: 

 Lôn Las, Corwen           Stryd Fawr Isaf, Prestatyn
 Pafiliwn, Corwen   Ffordd Llys y Nant, Prestatyn
 Stryd y Bont, Corwen   Stryd y Senedd, Rhuddlan
 Lôn Crown, Dinbych   Crispin Yard, Rhuthun
 Lôn Ffynnon Barcer, Dinbych   Ffordd y Parc, Rhuthun
 Lôn y Post, Dinbych   Lôn Dogfael, Rhuthun
 Lawnt Fowlio, Llanelwy   Stryd y Rhos, Rhuthun
Pafiliwn Genedlaethol, Llangollen   Troed y Rhiw, Rhuthun
Stryd y Farchnad, Llangollen    Maes parcio East Parade, y Rhyl
 Stryd y Felin, Llangollen
  Maes parcio canolog, y Rhyl
Stryd y Nant, Llangollen   Ffordd Morley, Y Rhyl
Stryd y Neuadd, Llangollen   Gorllewin Stryd Cinmel, Y Rhyl
Rhodfa Rhedyn, Prestatyn   Theatr y Pafiliwn y Rhyl 

Os ydych chi’n dangos eich trwydded barcio’n glir yn eich cerbyd, ni fydd angen i chi brynu tocynnau talu ac arddangos i barcio yn y meysydd parcio hyn.

Sylwch, os gwelwch yn dda, nad yw trwydded barcio arhosiad hir yn golygu bod gennych chi’r hawl i barcio am ddim mewn meysydd parcio arhosiad byr yn Sir Ddinbych.

Sut ydw i’n gwneud cais am drwydded barcio?

Diweddaraf am coronafeirws

Trwyddedau parcio arhosiad hir a'r traeth

Rydym bellach yn prosesu ceisiadau am drwyddedau parcio arhosiad hir ac ar y traeth trwy ein ffurflen ar-lein. Gallwch hefyd wneud cais trwy'r post neu dros y ffôn i adnewyddu trwydded. Ar hyn o bryd nid yw'n bosibl gwneud cais wyneb yn wyneb.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Gwneud cais am drwydded barcio

Os ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn bydd y ffi am eich trwydded barcio arhosiad hir yn is. Mae'n gostio £57.38 am drwydded 12 mis.  Fe gewch chi wneud cais am drwydded barcio ffi is trwy lenwi’r ffurflen gais ffi is hon a’i hanfon yn ôl i’r cyfeiriad ar y ffurflen.

Faint mae’n gostio?

Mae cost trwydded barcio arhosiad hir yn dibynnu ar gyfnod y drwydded:

  • 3 mis:  £31.30
  • 6 mis:  £57.38
  • 12 mis:  £104.34
  • 24 mis:  £193.04 

Os ydych chi dros 60 oed, gallwch chi wneud cais am drwydded 12 mis am ffi is o £57.38

Dylech gynnwys siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych gyda’ch ffurflen gais. 

Mae’n costio £5 i adnewyddu trwyddedau wedi eu dwyn neu wedi mynd ar goll.

Petaech chi’n newid eich cerbyd mae’n rhaid i chi anfon eich trwydded barcio atom ni ac fe wnawn roi un newydd i chi. Ni chodir tâl am hyn
.