Diweddaraf am coronafeirws

Mae rhai o'n meysydd parcio ar gau, mae'r rhan fwyaf ar agor ac yn ôl i'r drefn talu ac arddangos neu am ddim i'w defnyddio. Mae'r manylion ar y tudalennau ar gyfer pob maes parcio. Nid yw hyn yn cynnwys meysydd parcio preifat fel Morfa Hall, Y Rhyl neu Eglwys Gadeiriol Llanelwy.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Meysydd parcio'r cyngor

Canfod maes parcio

Talu i barcio dros y ffôn

Gallwch dalu i barcio, neu ymestyn eich arhosiad mewn nifer o feysydd parcio’r cyngor, gan ddefnyddio’ch ffôn symudol.

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio, sydd wedi’i nodi ar y peiriant talu ac arddangos.

Mwy o wybodaeth am dalu dros y ffôn.


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Cyfyngiadau uchder

Mae gan y mwyafrif o'n meysydd parcio gyfyngiad uchder o 2.1 metr.