Meysydd parcio'r cyngor

Canfod maes parcio

Talu i barcio dros y ffôn

Gallwch dalu i barcio, neu ymestyn eich arhosiad mewn nifer o feysydd parcio’r cyngor, gan ddefnyddio’ch ffôn symudol. Ffoniwch y rhif ar yr arwydd yn y maes parcio, a dyfynnwch y rhif 4-digid ar yr arwydd. Gallwch dalu gan ddefnyddio’ch cerdyn credyd neu debyd.

Mae’r wasanaeth hon ar gael yn y meysydd parcio canlynol:

 

Mwy o wybodaeth am dalu dros y ffôn.


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Cyfyngiadau uchder

Mae gan y mwyafrif o'n meysydd parcio gyfyngiad uchder o 2.1 metr.