Diweddaraf am coronafeirws

Mae parcio yn y maes parcio hwn am ddim ar hyn or bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

 

Maes parcio'r Tŵr Awyr, Y Rhyl

Tŵr Awyr 
Rhodfa'r Gorllewin
Y Rhyl
LL18 1HF

 

Maes parcio glan môr

158 lle parcio, 6 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – hanner nos. 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

Mawrth - Hydref              Tachwedd - Chwefror
1 awr  £1   1 awr  £1
4 awr  £3   4 awr  £2
Trwy'r dydd  £4.50   Trwy'r dydd  £3.50
5pm - hanner nos  £1.50   5pm - hanner nos  £1.50

Gallwch dalu i barcio yn y maes parcio hwn dros y ffôn. Ffoniwch 01824 730390 a rhowch y côd 4584.

Mwy o wybodaeth am dalu i barcio dros y ffôn


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map