Diweddaraf am coronafeirws

Mae parcio yn y maes parcio hwn am ddim ar hyn or bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Maes parcio Gorllewin Stryd Cinmel, Y Rhyl

Gorllewin Stryd Cinmel
Y Rhyl
LL18 1DA

 

Maes parcio arhosiad hir

190 lle parcio, 5 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

30 munud  30c 
1 awr  £1 
3 awr  £1.50 
Trwy'r dydd  £3.50

Gallwch dalu i barcio yn y maes parcio hwn dros y ffôn. Ffoniwch 01824 730390 a rhowch y côd 4587.

Mwy o wybodaeth am dalu i barcio dros y ffôn


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir