Diweddaraf am coronafeirws

Mae parcio yn y maes parcio hwn am ddim ar hyn or bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Maes parcio Sgwâr Sant Pedr, Rhuthun

Sgwâr Sant Pedr
Rhuthun
LL15 1AA
 

Maes parcio arhosiad byr

11 lle parcio

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm.

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

 

45 munud  50c
Dim dychwelyd cyn pen 4 awr.

View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map