Llifogydd ar ffyrdd

Os oes llifogydd ar ffordd neu ffos wedi blocio yn eich ardal chi, rhowch wybod i ni ac mi wnawn ni geisio cadw’r broblem dan reolaeth.

Adrodd am lifogydd

Fe allwch chi naill ai gysylltu â ni ar-lein neu drwy ffonio 01824 706000.

Sachau Tywod

Os ydych yn byw mewn ardal â pherygl o lifogydd ac yn teimlo yr hoffech gadw ambell fag tywod yn eich cartref fel rhagofal i’w ddefnyddio os bydd llifogydd, gallwch brynu bagiau tywod o siopau nwyddau neu siopau DIY.  Mae systemau unigryw eraill ar gael i amddiffyn drysau a brics aer. 

Nid ydym yn darparu bagiau tywod i eiddo unigol pan fo llifogydd.   Yn hytrach, rydym yn defnyddio bagiau tywod yn bennaf i ddiogelu grwpiau o drigolion, trwy ddargyfeirio llif y dŵr a’i arwain at  gylïau a thyllau archwilio.  Mae hyn yn ein galluogi i amddiffyn strydoedd cyfan, lle y byddai rhoi bagiau tywod i aelwydydd unigol ar stryd yn ddefnydd llai effeithiol o adnoddau.

Mwy o wybodath am sut i ddiogelu eich cartref rhag y perygl o lifogydd.