Cludiant cyhoeddus

Popeth y mae arnoch chi angen ei wybod am deithio yn Sir Ddinbych – o fysiau a threnau i gludiant ysgol.
Gallwch chi gael copïau printiedig o amserlenni bws o holl swyddfeydd y cyngor, llyfrgelloedd, a chanolfannau gwybodaeth i dwristiaid.

Ewch yn syth i...

 

Cynllunio'ch taith Defnyddiwch wefan Traveline Cymru i gynllunio'ch taith.

 

Amserau bysiau ar eich ffôn symudolEwch i wefan Traveline Cymru am wybodaeth ar sut i gael amserau bysiau yn syth i'ch ffôn symudol.

 

Canfod gorsaf fysiauDefnyddiwch wefan Traveline Cymru i ddod o hyd i’ch arhosfa fysiau agosaf.

.

 

Amserlenni bws Lawrlwythwch gopi o'n hamserlenni bws.

 

Gwneud cais am bas bwsBeth sydd ei angen arnoch chi a sut i wneud cais am bas bws.

 

fyngherdynteithio.llyw.cymruTeithiau rhatach ar drafnidiaeth gyhoeddus i bobl ifanc 16 - 21 oed ar draws Cymru.

.

Mwy...

Cludiant am ddim i'r ysgol a'r colegCanfod gorsaf fysiau Canfod gorsaf drenau Cwynion am gludiant cyhoeddusRhoi gwybod am broblem gyda’r gwasanaeth bws