Diweddaraf am coronafeirws

Glanhau stryd

Bydd gwaith ysgubo strydoedd yn dod i ben, a rhoddir blaenoriaeth i lanhau ardaloedd canol y dref a phrif lwybrau. Bydd angen asesu ceisiadau casglu sbwriel a thipio anghyfreithlon yn unigol a bydd gwaith yn cael ei gynnal os yw’r adnoddau ar gael ac fe’i ystyrir yn angenrheidiol yn unig.

Glanhau gyli

Mae gwaith yn cael ei ohirio ac yn symud yn ôl i waith mewn argyfwng yn unig. Mae hyn yn cael ei wneud er mwyn rhyddhau staff i weithio yn yr adrannau Priffyrdd a Mynwentydd. 

Torri glaswellt

Gwaith torri glaswellt i ddod i ben cyn gynted â phosib.  Bydd y gweithlu presennol yn cael eu hadleoli, gan ganolbwyntio ar waith ymatebol ar y Priffyrdd a Glanhau Strydoedd. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi yn gyntaf i weithredwyr GM i helpu gyda swyddogaethau’r Priffyrdd, lle mae’r galw mwyaf ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Adrodd problem

Rhoi gwybod i'r cyngor am fater stryd.

Ewch yn syth i...

 

Rhoi gwybod am broblem yn ymwneud â golau stryd Rhoi gwybod am olau stryd diffygiol.

 

Tyllau ar y ffyrddRhoi gwybod am dwll ar y ffordd neu balmant wedi difrodi.

 

Materion cŵnRhoi gwybod am faw cŵn, cŵn crwydr, cŵn niwsans, cŵn yn cyfarth neu gŵn marw.

.

 

Thwll archwilio, gyli neu gylfatRhoi gwybod am broblem gyda thwll archwilio, gyli neu gylfat.

 

Glaswellt, coed a gwrychoeddRhoi gwybod am broblem gyda glaswellt, coed neu wrychoedd.

 

Tipio anghyfreithlonRhoi gwybod am dipio anghyfreithlon.

.

Mwy...

Rhoi gwybod am gerbydau wedi eu gadaelRhoi gwybod am gerbyd sy'n achosi niwsansAdrodd am lifogyddRhoi gwybod am anifail marw ar y fforddRhoi gwybod anghyfreithlon oddi ar y ffordd (Gwefan Heddlu Gogledd Cymru)Riportio'r weithred o osod posteri yn anghyfreithlonRhoi gwybod am graffitiRhoi gwybod am wydr wedi torriRhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasolRhoi gwybod am fater arfordirol, ar y promenâd neu harbwrRhoi gwybod am rwystr wedi'i ddifrodiRhoi gwybod am berygl ar fforddRhoi gwybod i ni am faterion glanhau strydRhoi gwybod am broblem gydag eira, rhew neu raenu ffyrdd