Adrodd problem

Rhoi gwybod i'r cyngor am fater stryd.

Ewch yn syth i...

 

Rhoi gwybod am broblem yn ymwneud â golau stryd Rhoi gwybod am olau stryd diffygiol.

 

Tyllau ar y ffyrddRhoi gwybod am dwll ar y ffordd neu balmant wedi difrodi.

 

Materion cŵnRhoi gwybod am faw cŵn, cŵn crwydr, cŵn niwsans, cŵn yn cyfarth neu gŵn marw.

.

 

Thwll archwilio, gyli neu gylfatRhoi gwybod am broblem gyda thwll archwilio, gyli neu gylfat.

 

Glaswellt, coed a gwrychoeddRhoi gwybod am broblem gyda glaswellt, coed neu wrychoedd.

 

Tipio anghyfreithlonRhoi gwybod am dipio anghyfreithlon.

.

Mwy...

Rhoi gwybod am gerbydau wedi eu gadaelRhoi gwybod am gerbyd sy'n achosi niwsansAdrodd am lifogyddRhoi gwybod am anifail marw ar y fforddRhoi gwybod anghyfreithlon oddi ar y ffordd (Gwefan Heddlu Gogledd Cymru)Riportio'r weithred o osod posteri yn anghyfreithlonRhoi gwybod am graffitiRhoi gwybod am wydr wedi torriRhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasolRhoi gwybod am fater arfordirol, ar y promenâd neu harbwrRhoi gwybod am rwystr wedi'i ddifrodiRhoi gwybod am berygl ar fforddRhoi gwybod i ni am faterion glanhau strydRhoi gwybod am broblem gydag eira, rhew neu raenu ffyrdd