Ymuno â’r llyfrgell

Pwy all ymuno â’r llyfrgell?

Gallwch ymuno â’r llyfrgell os ydych chi’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn Sir Ddinbych neu yn un o’i siroedd cymdogol. Mae’r llyfrgell yn agored i bobl o bob oed – fyddwch chi byth yn rhy ifanc nac yn rhy hen i ymuno â’r llyfrgell!

Ymuno â’r llyfrgell ar-lein

Os byddwch yn ymuno â’r llyfrgell ar-lein, byddwch yn derbyn eich rhif aelodaeth a’r rhif PIN yn y post o fewn 10 diwrnod gwaith.  Pan fyddwch yn derbyn y rhain, byddwch yn gallu dechrau defnyddio catalog ar-lein y llyfrgell.

Gallwch hefyd fynd i’ch llyfrgell leol ac ymuno’n bersonol. Byddwn yn gofyn i chi am brawf adnabyddiaeth, fel trwydded yrru neu fil gwasanaeth. Yna byddwch yn gallu dechrau benthyca ar unwaith.

Beth gaf i ei fenthyg?

Gallwch fenthyg llyfrau, llyfrau llafar a DVDs am ddim o unrhyw lyfrgell yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint.  Mae gennym ni hefyd gasgliad mawr o gerddoriaeth print ar gael i’w benthyg.

Gallwch fenthyg hyd at 10 o eitemau ar y tro.

Gallwch gadw eitemau am 3 wythnos, ond os na fyddwch wedi gorffen â nhw ar ddiwedd yr amser yma gallwch eu hadnewyddu. Gallwch wneud hynny un ai’n bersonol yn y llyfrgell, ar y ffôn neu ar-lein. Yna gallwch gadw’r eitemau am 3 wythnos arall, oni bai fod rhywun arall wedi gofyn amdanyn nhw.

Eisoes yn aelod?

Os ydych chi eisoes yn aelod o'r llyfrgell, ond nad oes gennych rif PIN i ddefnyddio'r catalog llyfrgell ar-lein, gallwch wneud cais am un ar-lein.

Gofyn am rif PIN ar-lein