Hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol

COVID-19 

Er mwyn helpu i atal a chyfyngu'r firws Covid-19, bydd pob cwrs hyfforddiant Sir Ddinbych wedi eu canslo tan Medi 2020. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gellai hyn ei achosi ond hyderwn y byddwch yn deall y rhesymau am hyn. Byddwn yn ceisio aildrefnu dyddiadau newydd ar gyfer y cyrsiau hyn cyn gynted â phosibl a byddwn yn cysylltu â chi eto pan fyddwn yn gwneud hynny.

Er gwybodaeth, dyma fanylion adnoddau e-ddysgu, a allai fod yn ddefnyddiol.

Gofal Cymdeithasol Cymru: gbodaeth ac adnoddau i'ch tywys trwy Covid-19

Rydym yn darparu cyrsiau hyfforddi am ddim ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol ar draws y sector cyfan yn Sir Ddinbych.

Rydym wedi gweithio gyda darparwyr gofal cymdeithasol, aelodau'r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol, a thimau rheoli'r awdurdod lleol i restru beth yw'r anghenion hyfforddi, ac rydym wedi cynllunio'r hyfforddiant ar sail y rhain.

Calendr digwyddiadau hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol

Mae'r holl hyfforddiant am ddim.  Cewch wybod mwy am ein cyrsiau hyfforddi yn y canllaw hwn. (Canllaw am ddod)

Pwy sy'n gallu gwneud cais am hyfforddiant?

Gall unrhywun sy'n cyflawni dyletswyddau gofal cymdeithasol yn Sir Ddinbych wneud cais am hyfforddiant.  Mae pob cwrs wedi ei anelu at grwp penodol, a dangosir hyn ar y calendr hyfforddi.  

Mae cyrsiau sydd wedi eu marcio 'sector cyfan' yn agored i ddarparwyr gofal cymdeithasol yn y sector annibynnol a'r trydydd sector yn Sir Ddinbych; i staff o'r awdurdod lleol neu'r sector statudol; gofalwyr maeth; unrhywun sy'n gofalu am aelod o'r teulu'n ddi-dal; unigolion sy'n derbyn taliadau uniongyrchol a'u cynorthwywyr personol.

Ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau, mae hyd at ddau le ar gael i bob sefydliad.

Sut mae neilltuo lle ar gwrs?

Gallwch chi neilltuo lle ar gwrs trwy wneud cais ar-lein isod:

Gwneud cais ar-lein am hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol

Fel arall, gallwch chi lawrlwytho a llenwi'r ffurflen neilltuo lle a'i hanfon at: Tîm Datblygu Gweithlu, Gwasanaethau Oedolion a Busnes, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

Y cyntaf i'r felin yw'r drefn.  Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydych wedi llwyddo i gael lle ar gwrs o fewn 5 diwrnod gwaith i dderbyn eich ffurflen neilltuo lle.

Darperir yr hyfforddiant hwn fel rhan o'r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol (PDGGC).  Cewch fwy o wybodaeth yma.

Gallwch weld y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf gan y PDGGC yn y newyddlen hon.

Adnoddau Gofal Cymdeithasol Cymru

Cymwysterau Cymru - Sesiynau ymgysylltu Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Darganfyddwch amdanyn Sesiynau ymgysylltu Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant