Gwneud cais am le ar gwrs hyfforddiant

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Manylion y cwrs
  Manylion y cwrs neu'r hyfforddiant yr hoffech ei fynychu.
 • Manylion yr ymgeisydd
  Manylion y person sy'n cwblhau'r ffurflen hon.
 • Manylion y cynrychiolwyr
  Gall hyd at 2 gynrychiolydd fynychu o bob sefydliad.
 • Cynrychiolydd 1
 • Ydy’r person yma angen yr hyfforddiant drwy’r gyfrwng y Gymraeg?
 • Cynrychiolydd 2
 • Ydy’r person yma angen yr hyfforddiant drwy’r gyfrwng y Gymraeg?