Talu am seremoni

Gallwch wneud taliad terfynol am seremoni drwy fynd i Swyddfa Gofrestru’r Rhyl neu Ruthun.

Mae yna nifer o ffyrdd eraill o dalu: 

  • yn bersonol gydag arian neu gerdyn debyd/credyd
  • dros y ffôn gyda cherdyn debyd/credyd – 01824 708100 / 706174 / 706187
  • neu drwy archeb bost (yn amgáu amlen barod â stamp)

Taliadau cerdyn

Rydyn ni’n derbyn y taliadau cerdyn canlynol;
Visa Credit / Visa Debit / UK Maestro / International Maestro / Mastercard / Solo / Electron / JCB