Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Rhoi hysbysiad o briodas, lleoliadau cymeradwy a mwy.

Ewch yn syth i...

 

Safleoedd a Gymeradwyir Adeiladau sy’n Safleoedd a Gymeradwyir ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil.

 

Priodasau a Phartneriaethau Sifil yn y Swyddfa Gofrestru Gwybodaeth am Swyddfeydd Cofrestru lle gallwch chi gynnal seremoni Priodas neu Bartneriaeth Sifil.

 

Priodasau crefyddol Gwybodaeth ar briodasau mewn eglwysi ac adeiladau crefyddol eraill.

.

 

Rhoi hysbysiad Sut i roi hysbysiad o’ch bwriad i briodi.

 

Bwcio a ffioedd Sut i fwcio staff cofrestru ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil.

 

Talu am seremoni Talu’r taliad olaf ar gyfer seremoni a fwciwyd yn flaenorol.

.