Newidiadau i wasanaeth Cofrestru yn Sir Ddinbych

Ni fydd gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych yn cynnal priodasau, partneriaeth sifil na seremonïau dewisol eraill (e.e. adnewyddu addunedau; Enwi babanod etc.) yn y swyddfa gofrestru nac mewn unrhyw leoliad trwyddedig yn Sir Ddinbych hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Mae hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil ar gael ar sail achosion unigol. Rhoddir blaenoriaeth i'r cyplau hynny sydd â seremonïau wedi'u harchebu ar gyfer 2020.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Mae apwyntiadau cofrestru genedigaethau ar gael nawr, yn union trwy apwyntiad yn unig. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.

Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio 01824 708100.

Dim ond dros y ffôn y bydd apwyntiadau ar gyfer cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio ar gyfer priodas/partneriaeth sifil, cael copi o dystysgrif, a mwy.

Ewch yn syth i...

 

Cofrestru genedigaeth Pwy all gofrestru genedigaeth a sut.

 

Priodasau a Phartneriaethau Sifil Rhoi hysbysiad o briodas, lleoliadau cymeradwy a mwy.

 

Cofrestru marwolaeth Gwybod mwy am bwy a all gofrestru marwolaeth a sut.

.

 

Copi o dystysgrifau Sut i archebu copi o dystysgrif geni, priodi neu farwolaeth.

 

Tystysgrifau hanes teuluSut i ymchwilio eich hanes teulu.

 

Gwasanaethau cofrestru eraill Adnewyddu addunedau, seremonïau dinasyddiaeth, seremonïau enwi a mwy.

.

 

Claddedigaethau, cofebau ac amlosgiadau Gwybod ble mae ein mynwentydd a sut i gael tystysgrif ar gyfer amlosgiad.

 

Talu am seremoni Talu’r taliad terfynol ar gyfer seremoni eisoes wedi ei sicrhau.

 

Crwner Yr hyn y mae Crwner yn ei wneud a sut i gysylltu ag ef.

.

Mwy...

Cwsmeriaid arolwg adborthSwyddfeydd Cofrestru Angladdau Iechyd y Cyhoedd