Diweddaraf am coronafeirws

Mae neuadd y Sir (Rhuthun), Caledfryn (Dinbych) a Thy Russell, y Rhyl ar gau: Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Tŷ Russell

Ffordd Churton
Y Rhyl
LL18 3DP

Cliciwch ar adran isod i gael gwybod amseroedd agor

Cyngor ar Dai
Dydd Amser
Dydd Llun i Dydd Gwener 10am i 1pm

Cysylltwch â'r adran Tai

 

Datrysiadau Tai (Digartrefedd)
Dydd Amser
Dydd Llun i Dydd Gwener 1pm i 4pm

 

Mwy am Tîm Atal Digartef (Digartrefedd)

 

 


 

Mae’n cownter Budd-Dal Tai ddim ar gael yma ddim mwy.

Os hoffech chi drafod budd-daliadau tai, cysylltwch â ni ar 01824 706000.

Canfod mwy amdan sut i cysylltu a Budd-Daliadau Tai 


View Council Offices in a larger map

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

 

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Maes parcio Ffordd Morley

Maes parcio'r Heulfan