Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl

Stryd yr Eglwys
Y Rhyl
LL18 3AA

Cysylltwch â ni

Ar-lein

01745 353814

Oriau agor

 Dydd Llun  9.30am - 7pm
 Dydd Mawrth  9.30am - 5pm
 Dydd Mercher  11am - 5pm
 Dydd Iau  9.30am - 5pm
 Dydd Gwener  9.30am - 5pm
 Dydd Sadwrn  9.30am - 12.30pm
 Dydd Sul  Ar gau

Mae’n cownter budd-daliadau, trethi busnes a threth y cyngor ddim ar gael yma ddim mwy.

Os hoffech chi drafod budd-daliadau tai, trethi busnes a threth y cyngor;

Cyfleusterau

Cyfleusterau llyfrgell a gweithgareddau:

 • hanes lleol
 • Llyfrgell plant
 • Dechrau Da
 • Grŵp darllenwyr Llyfrgell y Rhyl: Pob cyntaf Dydd Iau y mis -  11am i 12 hanner dydd
 • Ardal studio
 • Ardal Ddysgu
 • Desg ymholiadau
 • Mynediad i'r rhyngrwyd
 • Coleg Llandrillo
 • Ystafelloedd ymgynghori
 • ystafell gyfarfod gymunedol
 • Caffi Porter
 • Taliadau
 • Copio a phrintio
 • Mynediad i'n gwasanaethau ar-lein
 • Mynediad Wi-Fi
 • Amgueddfa'r Rhyl

Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad

Library-and-One-Stop-Shop-Logo

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

Parcio

Dyma'r maes parcio agosaf:

Maes parcio Morfa Hall