Archebu a chasglu llyfrau llyfrgell yn ystod Covid-19

Er bod ein llyfrgelloedd ar gau ar gyfer defnydd arferol ar hyn o bryd, gallwch rwan archebu a chasglu llyfrau os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Sir Ddinbych.

Sut i archebu a chasglu llyfrau llyfrau llyfrgell yn ystod Covid-19.

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgell Cartref hefyd yn ail-gychwyn danfon llyfrau, ac rydym yn gweithio ar y cynlluniau i ail-gyflwyno gwasanaethau eraill.

Mae llyfrau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig ac ni fyddwch yn cael eich dirwyo.

Cofiwch fod modd i chi ymuno hefo’r llyfrgell a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronnau am ddim – cliciwch at y botwm Catalog y llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Sgwad Gwirion Sialens Ddarllen yr Haf 2020

Darganfyddwch sut i gymryd rhan yn y Sgwad Gwirion Sialens Ddarllen yr Haf 2020.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy

Llyfrgell Llanelwy
Y Roe
Llanelwy
LL17 0LU

Cysylltwch â ni

Ar-lein

01745 582253

Oriau cyswllt

  • Dydd Llun: 9.30am i 4.30pm
  • Dydd Mawrth: ar gau
  • Dydd Mercher: 9.30am i 4.30pm
  • Dydd Iau: ar gau
  • Dydd Gwener: 9.30am i 4.30pm


View Council Offices in a larger map

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

 

Dyma'r maes parcio agosaf:

  • Lleoedd parcio cyfyngedig ar safle’r llyfrgell (yn cynnwys lleoedd parcio i ddeiliaid bathodyn glas)
  • Maes parcio'r Lawnt Fowlio