Diweddaraf am coronafeirws

Mae'r Pecyn Grantiau Rhyddhad Argyfwng Covid-19 yn cynnwys gwybodaeth am gyllid grant sydd ar gael i grwpiau elusennol sy’n cefnogi cymunedau ac unigolion sy’n wynebu caledi ariannol.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Arian a grantiau cymunedol

Canfod pa gyllid sydd ar gael ar gyfer eich cymuned.

Ewch yn syth i...

 

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir DdinbychCyfleoedd arian grant a darpariaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn Sir Ddinbych. Tanysgrifio i gael y newyddion diweddaraf am gyfleoedd grant, gwahoddiadau i sesiynau cyllido, digwyddiadau cefnogi sector eraill a mynediad i lwyfan Cyllido Cymru, Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

 

Chwilotwr Cyllido Cymru, Cefnogi Trydydd Sector CymruChwilio am gyllid ar gyfer eich elusen, grŵp cymunedol neu fenter gymdeithasol trwy ddefnyddio chwilotwr ar-lein am ddim Cyllido Cymru.

 

Grantiau Ffermydd Gwynt Canfod gwybodaeth am y grantiau a’r arian sydd ar gael o brosiectau ffermydd gwynt.

.

 

Cronfa Waddol Cymuned Sir DdinbychCanfod gwybodaeth ynglŷn â’r mentrau y gall Cronfa Waddol Cymuned Sir Ddinbych eu cefnogi.

 

Grantiau Symiau CymudolDarganfod mwy am Symiau Cymudol Mannau Agored Sir Ddinbych. Arian grant i wella neu osod mannau agored/ardaloedd chwarae.

 

Y Gronfa Datblygu CynaliadwyMae'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn darparu grantiau ar gyfer prosiectau amgylcheddol arloesol, cynaliadwy sy’n ymwneud â chymunedau lleol yn AHNE.

.

 

Grantiau a Chyllid Cymunedol eraillGwybodaeth am gyfleoedd grantiau a chyllid allweddol sydd ar gael.

 

Band eang cyflym iawnOs nad ydych chi’n gallu derbyn band eang cyflym iawn fe allech ei dderbyn trwy gynllun taleb band eang.

.
.

More...

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau TirlenwiCronfa Loteri FAWR Cymru