Adfywio

Gwybodaeth am beth rydym ni’n ei wneud i adfywio rhai ardaloedd yn Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Adfywio’r Rhyl Darganfod am y gwaith adfywio yn y Rhyl.

 

Ardaloedd adnewyddu Cael gwybodaeth am ardaloedd adnewyddu.

 

Strategaeth cartrefi gwag Dewch i wybod beth ydym ni’n ei wneud i roi defnydd newydd i dai gwag.

.

Mwy...

Cynllun cyflenwi y Rhyl yn Symud Ymlaen