Rhoi gwybod inni am broblem

Gadewch inni wybod os ydych wedi cael problem gyda chasgliad ysbwriel.

Ewch yn syth i...

 

Casgliadau a fethwyd Gadewch inni wybod os nad yw eich biniau wedi cael eu casglu.

 

Dipio anghyfreithlon Sut i roi gwybod inni am ysbwriel wedi ei ddympio’n anghyfreithlon.

 

Archebu bin newydd neu fag Archebu bin newydd neu roi gwybod inni am fin sydd ar goll.

.

Mwy...

Rhoi gwybod am gasgliad gwastraff masnach wedi ei fethu Gwneud cais am wybodaeth am finiau ac ailgylchu (Pecyn Gwybodaeth)Ymholiad gwastraff cyffredinol