Cyngor i ddefnyddwyr

Adrodd problem safonau masnach neu gael cyngor ar fasnachwyr twyllodrus a nwyddau ffug.

Ewch yn syth i...

 

Adrodd problem safonau masnach Cysylltu â chyngor i ddefnyddwyr i adrodd gwerthiant y cawsoch eich camarwain arno, yn eich tyb chi.

 

Gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar BopethBydd gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol, diduedd, am ddim ar faterion defnyddwyr.

 

Trosedd carreg y drws a masnachwyr twyllodrus Sut i adrodd trosedd carreg y drws a masnachwyr twyllodrus a helpu i gyfleu eich neges i bobl a allai gael eu targedu gan sgamiau.

.

 

Nwyddau ffug Gwybodaeth ar effeithiau prynu nwyddau ffug.

 

Gwerthiannau dan oed Adrodd masnachwr sy’n gwerthu cynhyrchion i bobl sydd dan oed neu wirfoddoli ar gyfer prynu prawf.

.