Llywodraethwyr ysgol

Gwybodaeth a chefnogaeth ar gyfer llywodraethwyr ysgol.

Ewch yn syth i...

 

Bod yn llywodraethwr Beth mae llywodraethwyr yn ei wneud, a sut i ddod yn un.

 

Llywodraethwyr newydd Cefnogaeth a gwybodaeth i lywodraethwyr newydd.

 

Hyfforddiant Rydym yn darparu hyfforddiant rheolaidd ar gyfer llywodraethwyr ysgol.

.

 

Cymdeithas Llywodraethwyr Cofnodion ac agendau cyfarfodydd Cymdeithas Llywodraethwyr Sir Ddinbych.

 

Polisïau ar gyfer ysgolion Dysgwch ba bolisïau y dylai eich ysgol gael ar waith.

 

Hunanwerthuso Corff Llywodraethu Cenedlaethol Gwelwch sut allwch chi wella effeithiolrwydd eich corff llywodraethu.

.

Mwy...

Rheoli Cronfeydd Ysgol