Cofrestru eich diddordeb mewn bod yn lywodraethwr ysgol

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Sut wnaethoch chi ddod i wybod am y gallu i gofrestru eich diddordeb mewn dod yn lywodraethwr ysgol?
 • Ydych chi'n siarad Cymraeg yn rhugl?
 • Gofynion llywodraethwr ysgol

  Mae gofyn i lywodraethwyr ysgol;

  • Fynd i gyfarfodydd y corff llywodraethu yn rheolaidd
  • Mynd ar hyfforddiant gofynnol llywodraethwyr
  • Ymweld â’r ysgol yn rheolaidd
  • Gweithredu fel rhan o gorff corfforaethol ac nid fel unigolyn
  • Parchu a chadw cyfrinachedd bob amser
 • Ticiwch i gadarnhau eich bod yn deall gofynion llywodraethwyr ysgol.