Addysg - Grantiau ac ariannu

Cefnogaeth ariannol, o cinio ysgol am ddim i fenthyciadau myfyrwyr.

Ewch yn syth i...

 

Cinio ysgol am ddimOs ydych chi’n derbyn budd-daliadau penodol fe all eich plentyn chi dderbyn cinio ysgol am ddim.

 

Llaeth am ddim yn yr ysgolMae gan bob plentyn 7 oed ac iau hawl i laeth am ddim yn yr ysgol.

 

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) Sut i cael gwybod os ydych yn gymwys ar gyfer LCA

.

 

Cludiant am ddim i'r ysgol a'r colegSut i dderbyn cludiant am ddim i'r ysgol a'r coleg

 

Cyllid a benthyciadau myfyrwyrGwybodaeth gan Gyllid Myfyrwyr Cymru am gymorth ariannol i fyfyrwyr a sut i’w dderbyn

 

Grant gwisg ysgolMae modd i rai rhieni dderbyn grant tuag at brynu gwisg ysgol.

.

Mwy...

Grantiau Dysgu'r Cynulliad (GDC)Ad-dalu cost teithiau ysgol