Ysgol Uwchradd Y Rhyl

Uwchradd
Ffordd Grange
Y Rhyl
LL18 4BY
01745 343533

  • Pennaeth:  Claire Armitstead
  • E-bost:  rhyl.high@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Uwchradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Uwchradd yr ysgolion ar fap mwy