Ysgol Glan Clwyd

Uwchradd
Ffordd Dinbych
Llanelwy
LL17 0RP
01745 582611

  • Pennaeth:  Gwyn Tudur
  • E-bost:  ysgol.glanclwyd@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Uwchradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Uwchradd yr ysgolion ar fap mwy