Ysgol Uwchradd Dinbych

Uwchradd
Ffordd Rhuthun
Dinbych
LL16 3EX
01745 812485 01745 812813

  • Pennaeth:  Dr Paul Evans
  • E-bost:  ourschool@denbighhighschool.co.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Uwchradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Uwchradd yr ysgolion ar fap mwy