Ysgol Dinas Brân

Uwchradd
Ffordd Dinbren
Llangollen
LL20 8TG
01978 860669

  • Pennaeth Gweithredol:  Mark Hatch
  • E-bost:  dinas.bran@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Ysgol uwchradd ddwyieithog
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Uwchradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Uwchradd yr ysgolion ar fap mwy