Ysgol y Parc

Babanod
Ruthin Road
Dinbych
LL16 3ER
01745 812989

  • Pennaeth:  Louisa Roberts
  • E-bost:  ysgol.yparc@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol:  Stepping Stones playgroup,
    Bwthyn bach, after school and holiday clubs, Monday to Friday
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy