Ysgol y Llys

Cynradd
Prince's Avenue
Prestatyn
LL19 8RP
01745 853019

  • Pennaeth:  Dyfan Phillips
  • E-bost:  ysgol.yllys@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy