Ysgol y Faenol

Cynradd
Johns Drive
Bodelwyddan
LL18 5TG
01745 583370

  • Pennaeth:  Rhian Jones
  • E-bost:  ysgol.yfaenol@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy