Ysgol y Castell

Cynradd
Lon Hylas
Rhuddlan
LL18 5AG
01745 590545

  • Pennaeth:  Vicki Cotgreave
  • E-bost:  ysgol.ycastell@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy