Ysgol Pen Barras

Cynradd
Ffordd Glasdir
Rhuthun
LL15 1QQ
01824 704129

  • Pennaeth:  Marc Lloyd Jones
  • E-bost:  pen.barras@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy