Ysgol Gymunedol Bodnant

Cynradd
Ffordd Parc Bodnant
Prestatyn
Ll19 9NW
01745 854724

  • Pennaeth:  Helen Vernon
  • E-bost:  ysgol.bodnant@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy