Ysgol Gymraeg y Gwernant

Cynradd
Pengwern
Llangollen
LL20 8AR
01978 861986

  • Pennaeth:  Bethan Jones
  • E-bost:  ysgol.gwernant@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy