Ysgol Esgob Morgan

Gwybodaeth

Newidiodd statws yr ysgol i Wirfoddol a Reolir ar y 1 Medi 2015.

I weld yr adroddiad Estyn ar gyfer yr ysgol cyn y newid hwn, dilynwch y ddolen hon.

Iau
Ffordd Siarl
Llanelwy
LL17 0PT
01745 583690

  • Pennaeth:  Tim Redgrave
  • E-bost:  esgob.morgan@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Yr Eglwys yng Nghymru
  • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Reolir
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy