Ysgol Dewi Sant

Cynradd
Ffordd Rhuddlan
Y Rhyl
LL18 2RE
01745 351355

  • Pennaeth:  Mair Evans
  • E-bost:  dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Cymraeg
  • Ffydd:  Anenwadol
  • Statws Ysgol:  Cynradd Cymunedol
  • Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol:  Clwb brecwast 8.00 yb - 9.00 yb
    Clwb ar ôl ysgol 3.15 yp - 5.30 yp
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy